Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Giỏ hàng
Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Thu Huong Bakery: Giảng Võ

Thông tin liên hệ

Hotline: 04 3512 3906 – 04 3512 3907

Địa chỉ: 263-265 Giảng Võ, Giảng Võ, Hà Nội

Điện thoại:  (024) 3512 4123 – (024) 3512 4125

Email: order@thuhuongbakery.com.vn

 

Thời gian làm việc

6:00 sáng - 10:00 tối

Danh Sách Cửa Hàng

* Thông tin yêu cầu